Lainsäädäntö

Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto on laatinut alan koulutusta koskevat suositukset opetuksen korkean laadun ylläpitämiseksi ja vertailukelpoisuuden lisäämiseksi. Suositukset kiinalaisen lääketieteen koulutukselle Suomessa

Suomen Lääkäriliitto, Suomen psykologiliitto, Super ry ja Tehy ovat allekirjoittaneet täydentäviä hoitomuotoja ja niitä koskevaa lainsäädäntötarvetta koskevan kannanoton. Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto SKILL toimii Suomen kiinalaisen lääketieteen yhdistysten kattojärjestönä. Seuraavassa haluamme tuoda esiin SKILL:n näkemyksen.

Luonnonlääketieteen Keskusliiton raportit pdf-tiedostoina:

SKILL - Suomen Kiinalaisen Lääketieteen Liitto