Kiinalainen lääketiede

Kiinalainen lääketiede on saanut alkunsa yli kaksi tuhatta vuotta sitten. Sitä on harjoitettu, tutkittu ja kehitetty aina tähän päivään saakka.

Kiinalaisen lääketieteen ihmiskuva on kokonaisvaltainen. Hoidettaessa otetaan huomioon hoidettavan elämäntavat, ravintotottumukset ja eri vaivojen syyt ja oireet. Toisistaan näennäisesti irralliset fyysiset , psyykkiset ja emotionaaliset oireet nähdään usein saman häiriötilan ilmentyminä.

Kiinalaisen lääketieteen hoitomuotoja voidaan käyttää lähes kaikkien sairauksien hoidossa, jotka lääketiede tuntee. Pienetkin oireet ovat kehon epätasapainon merkkejä, joihin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa ja siten ennaltaehkäistä sairauden synty.

Jäsenyhdistyksemme painottavat perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä eri asioita. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin jäsenyhdistyksen omilta nettisivuilta.

Baihui           Finnacu            KAY