Lainsäädäntö

Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto on laatinut alan koulutusta koskevat suositukset opetuksen korkean laadun ylläpitämiseksi ja vertailukelpoisuuden lisäämiseksi.

Suomen Lääkäriliitto, Suomen psykologiliitto, Super ry ja Tehy ovat allekirjoittaneet täydentäviä hoitomuotoja ja niitä koskevaa lainsäädäntötarvetta koskevan kannanoton. Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto SKILL toimii Suomen kiinalaisen lääketieteen yhdistysten kattojärjestönä. Seuraavassa haluamme tuoda esiin SKILL:n näkemyksen.

Luonnonlääketieteen Keskusliiton raportit pdf-tiedostoina:

Täydentävien hoitomuotojen moniulotteinen kenttä
Täydentävien hoitomuotojen kansainvälinen kehitys